Evangelion:

Info:
Angels +
-Adam
-Arael
-Armisael
-Bardiel
-Gaghiel
-Ireul
-Israfel
-Kaoru
-Leliel
-Lilith
-Matariel
-Ramiel
-Sachiel
-Sahaqiel
-Sandalphon
-Shamshel
-Tabris
-Zeruel

Character Bios +
-Asuka Langley Soryu
-Gendo Ikari
-Hikari Horaki
-Kaji Ryoji
-Kaoru Nagisa
-Kensuke Aida
-Kouzou Fuyutsuki
-Makoto Hyuga
-Maya Ibuki
-Misato Katsuragi
-Naoko Akagi
-Pen Pen
-Rei Ayanami
-Ritsuko Akagi
-Shigeru Aoba
-Shinji Ikari
-Toji Suzuhara
-Yui Ikari

Episode Summaries +
-NONE

Evangelions/Models +
-Model #00
-Model #01
-Model #02
-Model #03
-Model #04
-Model #05-13

Angel List
Character List
Links
The Story
More to come!
Multi-Media:
Pics/Cels
More to come!